FORMES DE PAGAMENT

Pagament de la comanda

El pagament del preu i les despeses d'enviament dels productes i serveis adquirits es realitza en el moment de l'enviament d'un email de justificant de recepció i confirmació de la compra realitzada al correu electrònic del client per part de Granja Luisiana.

El justificant de compra que correspon a la comanda de productes o serveis estarà disponible i es podrà visualitzar a la secció "El meu compte": Les meves Comandes ". El client haurà de realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit o de dèbit Visa, Mastercard, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues com American Express i DinersClub, mitjançant transferència bancària, ingrés en compte, contra reemborsament o mitjançant el sistema de PayPal. la targeta amb la que es faci efectiu el pagament, haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d'estalvis espanyol o una sucursal o entitat financera filial d'una entitat financera estrangera amb establiment a Espanya.

El client haurà de notificar a Granja Luisiana, a través de la secció Contacte, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada, en el menor termini de temps possible, amb l'objecte que Granja Luisiana pugui realitzar les gestions que consideri convenients. Granja Luisiana compta amb els més alts estàndards de seguretat comercialment disponibles en el sector. Així mateix, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per a l'ordinador del Soci i el del Lloc Web. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

1 Que el client està comunicant les seves dades al centre servidor de Granja Luisiana i no a qualsevol altre.

2 Que entre el client i el centre servidor de Granja Luisiana les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

Així mateix, Granja Luisiana manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat pel client. Únicament l'entitat corresponent processadora del pagament té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagaments i cobraments. Un cop finalitzat el procés de compra, es genera un document electrònic en què es formalitza el contracte i que el soci podrà imprimir.

Seguretat en els pagaments amb targetes

És sistema de pagament que granjaluisiana.com incorpora en el seu TPV Virtual proporciona el pagament electrònic segur, suportant els protocols internacionals Verified by Visa i MasterCard SecureCode (ambdós basats en la tecnologia 3D Secure).

Això vol dir que granjaluisiana.com compta amb la màxima protecció que la normativa vigent permet, disposant de transaccions amb la major protecció davant el repudi.

Amb Verified by Visa i MasterCard SecureCode s'aconsegueix l'autenticació del titular en realitzar la compra, és a dir, que el client s'identifiqui com a legítim titular de la targeta que utilitzeu. Per a això, durant el procés de compra, que realitzarà de forma similar a l'actual, se us proporcionarà una pàgina perquè introdueixi una clau d'autenticació. D'aquesta manera, quan es processi la transacció, es podrà garantir que l'usuari de la targeta és el legítim titular.

Per poder utilitzar aquest sistema de pagament, cal que el titular es registri en el servei a través del seu banc. Si encara no ha rebut una clau personal d'ús exclusiu per a pagaments a Internet, li aconsellem que sol·liciti a la seva entitat financera adherir les seves targetes al servei de Comerç Electrònic Segur. Per a això pot posar-se en contacte amb el seu banc o si és client de banca electrònica podrà demanar en línia directament.

Depenent de l'entitat bancària, la passarel·la de pagament podrà demanar, a part de les dades normals de la targeta, un codi PIN, una paraula de pas, o un codi de confirmació enviat al mòbil, que són dades que el titular de la targeta ja coneix en haver registrat la seva targeta en el seu banc.

Es pot donar el cas que no els tingui, per això haurà de demanar al banc el registre de la targeta de crèdit per poder realitzar compres a Internet. Amb l'objecte de garantir la seguretat del client granjaluisiana.com no acceptarà pagaments amb targetes que no estiguin adherides al servei de Comerç Electrònic Segur.